پس از ازدواج چه به سر عشق می آید؟؟
همه آنچه که اهمیت شناخت ۵ زبان عشق را در ازدواجتان نشان می دهد.

اگر می خواهیم به طور موثری ابراز عشق کنیم باید زبان اصلی عشق همسرمان را بیاموزیم.
حقیقت اینست: افراد به زبان های مختلفی از عشق صحبت می کنند.

زبان عشق عاطفی شما و پارتنر شما ممکن است به اندازه زبان چینی و انگلیسی باهم فرق داشته باشد.
هرچقدر هم شما سعی کنید عشق خود را به انگلیسی ابراز کنید، اگر همسرتان فقط چینی بداند، هرگز نخواهید فهمید که چطور به یکدیگر عشق بورزید.

به عقیده گری چاپمن (تئوریسین زبان عشق) ما ۵ زبان عشق داریم:

کلام تاییدآمیز
وقت گذاشتن برای یکدیگر
دریافت هدایا
خدمت به یکدیگر
تماس فیزیکی

وقتی ما ۵ زبان اصلی عشق را کشف می کنیم و زبان اصلی عشق خود را می شناسسم و نیز زبان اصلی عشق همسرمان را می آموزیم و با آن زبان صحبت میکنیم؛
کلید ازدواج پایدار و پرمهر را کشف کرده ایم.

پس از ازدواج الزاما نباید عشق از بین برود، اما برای زنده نگه داشتن عشق باید همت کنیم و زبان دوم عشق (ینی زبان عشق طرف مقابلمان) را یاد بگیریم.
همانطور که برای مهاجرت به کشوری سعی می کنیم تا زبان اصلی آن را یاد بگیریم!

اگر پارتنر ما زبان مادری عشق ما را نمیفهمد ما نمیتوانیم روی این زبان تکیه کنیم.
اگر می خواهیم محبتی را که به او ابراز میکنیم احساس کند، باید آن را به زبان اصلی عشق او بیان کنیم.

شما از تجربه عشقتون رو بعد ازدواج داشتین بهمون بگین.
به نظرتون عشق بعد ازدواج ماندگار می مونه یا ازبین میره به مرور؟؟

نظرات و تجربتون رو در این زمینه برامون زیر این پست بنویسید

Ravanban Iranian specialized counseling and psychology center.

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی روانبان ایرانیان