۸ علامت شخصیت مرزی،   ۱. ترس از رها شدن این افراد از رها شدن یا تنها موندن وحشت دارن حتی چیزی مثل اینکه، همسرتون دیر از محل کار به خونه میرسه، ترس شدیدی در اونها ایجاد میکنه   ۲. روابط ناپایدار روابط شدید و کوتاه مدتی دارن به سرعت عاشق و به سرعت نا…

Ravanban Iranian specialized counseling and psychology center.

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی روانبان ایرانیان