زبان عشق شما چیست؟
(همه چیز درباره ۵ زبان مختلف ابراز عشق)

زبان اول عشق: کلام تاییدآمیز
از همسر یا پارتنرمان برای کارهای کوچک تشکر کنیم.
مثلا ممنون از اینکه برایم غذا درست کردی
خیلی خوب بود رفتیم بیرون و…

زبان دوم عشق: وقت گذاشتن برای یکدیگر
دوتایی باهم صحبت کردن، قدم زدن، بهم توجه کردن و…
در واقع وجه اساسی وقت گذاشتن برای یکدیگر باهم بودن است، نه در کنار هم بودن!

زبان سوم عشق: دریافت هدیه
اگر زبان اصلی عشق همسر یا پارتنرتان دریافت هدیه است، شما می توانید هدیه دهنده حرفه ای شوید و در واقع یکی از آسان ترین زبان های عشق برای یادگیری است.

زبان چهارم عشق: خدمت به یکدیگر
خدمت کردن به یکدیگر نباید اجباری باشد بلکه باید آزادانه صورت بگیرد و مطابق درخواست طرف مقابل باشد.

زبان پنجم عشق: تماس فیزیکی
اگر زبان اصلی عشق همسر یا پارتنرتان تماس فیزیکی است، هیچ چیز مهمتر از این نیست که وقتی گریه می کند در آغوشش بگیرید.

زبان عشق شما کدام از این ۵تا بود؟؟ زبان عشق همسر یا پارتنرتون چی؟؟
برامون این زیر بنویسید زبان عشق شما کدومه

Ravanban Iranian specialized counseling and psychology center.

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی روانبان ایرانیان