پس از ازدواج چه به سر عشق می آید؟؟ همه آنچه که اهمیت شناخت ۵ زبان عشق را در ازدواجتان نشان می دهد. اگر می خواهیم به طور موثری ابراز عشق کنیم باید زبان اصلی عشق همسرمان را بیاموزیم. حقیقت اینست: افراد به زبان های مختلفی از عشق صحبت می کنند. زبان عشق عاطفی شما…

زبان عشق شما چیست؟ (همه چیز درباره ۵ زبان مختلف ابراز عشق) زبان اول عشق: کلام تاییدآمیز از همسر یا پارتنرمان برای کارهای کوچک تشکر کنیم. مثلا ممنون از اینکه برایم غذا درست کردی خیلی خوب بود رفتیم بیرون و… زبان دوم عشق: وقت گذاشتن برای یکدیگر دوتایی باهم صحبت کردن، قدم زدن، بهم توجه…

Ravanban Iranian specialized counseling and psychology center.

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی روانبان ایرانیان