روش کار بازی درمانی

آشنایی اولیه با بازی درمانی امروزه همه مردم به دنبال کشف استعداد و هوش هیجانی کودکان خود هستند، در جهان انواع و اقسام راه هایی وجود دارند که باعث می شوند به کمک آن ها هم خود کودک و هم والدین او هیجانات و احساسات را کشف کنند. به عبارت دیگر بازی یکی از ضروریات…

Ravanban Iranian specialized counseling and psychology center.

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی روانبان ایرانیان